Stokke kommune
Postadresse: Postboks 124, 3161 Stokke
Besøksadresse: Engveien 4b, 3161
Telefon: 33 29 52 41
Produksjonsliste
Program
Stokke kommune
Viser 38 produksjoner
Annet • VG2 - VG3
Scenekunst • 3 - 7
Kulturarv • 5 - 5
Film • VG1 - VG3
Visuell kunst • Voksne - Voksne
Scenekunst • 3 år - 5 år
Litteratur • VG1 - VG3
Musikk • 5 - 7
Kunstarter i samspill • 9 - 9
Kulturarv • 8 - 8
Annet • 5 år - 5 år
Visuell kunst • 8 - 8
Visuell kunst • 8 - 8
Visuell kunst • 6 - 6
Visuell kunst • 8 - 8
Scenekunst • 2 år - 5 år