Stokke kommune
Postadresse: Postboks 124, 3161 Stokke
Besøksadresse: Engveien 4b, 3161
Telefon: 33 29 52 41
Produksjonsliste
Program
Stokke kommune
Viser 40 produksjoner
Musikk • 8 - 10
Musikk • 5 - 7
Scenekunst • 9 - 10
Kulturarv • 5 - 5
Musikk • 1 - 7
Film • VG1 - VG3
Visuell kunst • Voksne - Voksne
Kulturarv, Visuell kunst • 8 - 8
Musikk • 8 - 10
Scenekunst • 3 år - 5 år
Kulturarv, Musikk • 3 - 3
Visuell kunst • 1 - 1
Scenekunst • 5 - 10
Kulturarv • 8 - 8
Musikk • 8 - 10
Scenekunst • 4 - 4
Annet • 5 år - 5 år
Musikk • 2 - 2
Visuell kunst • 6 - 6
Visuell kunst • 8 - 8
Scenekunst • 2 år - 5 år