stokke

Kontakt oss

På hver skole har vi en Kulturkontakt. Kulturkontaktene er sammen med kommunenes dks-kontakt med og bestemmer innholdet i den kulturelle skolesekken i Stokke. De er med på Markedet for Scenekunst i Sandefjord hvert år, og på planleggingsmøter to ganger pr. halvår. De har ansvaret for å velge Kulturverter ( elev-verter) på hver sin skole, og skal tilrettelegge for forestillinger og workshops på sine skoler.

Har du spørsmål angående DKS i Stokke kommune ta kontakt med
Gro Hansen på tlf. 33 29 52 41 / 99 02 23 07
 

Kulturkontakter:

Bokemoa skole - are.granerod@stokke.kommune.no tlf: 33295750

Melsom skole - bjornar.ronningen@stokke.kommune.no tlf: 33295830

Ramsum skole - Gro Halvorsen tlf: 90684883

Stokke ungdomsskole - ellen.stein@stokke.kommune.no tlf: 33295700

Vear skole barnetrinn - bjarne.rokke@stokke.kommune.no tlf: 33295800

Vear skole u trinn - Hege Nordskog  tlf: 98813191

Vennerød skole - Henriette Stokkeland tlf: 45217750