stokke

Våre samarbeidspartnere

Mangfoldet og kvaliteten i Den kulturelle skolesekken i Stokke er mulig fordi vi har en rekke gode samarbeidspartnere:

Stokke Kulturskole v/ Inger Book

Stokke Bygdetun v/ Signe Hultgren

Rikskonsertene

Vestfold fylkeskommune

Stella Polaris

Galleri Fold, med "Sti for øye"

Fossnes kunstnersenter

Lokale kunstnere; Elfi Sverdrup (smykkekurs) - Mina Marie Myhre ( kunstdetektivene) - Bogen kunstnersenter

Haugar Vestfold fylkesmuseum