stokke

Kurs og møter

Haugar Vestfold kunstmuseum, DKS Vestfold, Marked for Scenekunst, Marked for musikk

Kulturvertkurs; Tirsdag 16. september på Bygdetunet for barneskolens kulturverter. Tirsdag 9. september for ungdomsskolens kulturverter, i Haugarock i Tønsberg.

 - Haugar Vestfold kunstmuseum har jevnlige møter for lærere gjennom hele året,

 - DKS Vestfold arrangerer nettverksmøter for kommunekontakter 3-4 ganger pr. år

 - Fylkeskommunene arrangerer også DKS konferanse for lærere hver høst, med fokus på spesielle kulturuttrykk.  

 - "Marked for Scenekunst"  arrangeres hver vår i Sandefjord, for lærere og alle oppkjøpere

 - "Marked for musikk" arrangeres hver høst i Larvik ( startet høst 2010), for lærere og oppkjøpere

- Kulturvertkurs for barneskolene holdes på Stokke Bygdetun sammen med DKS i Andebu, medio september

- Kulturvertkurs for ungdoms skolene holdes på Haugarock i Tønsberg i regi av DKS fylket
, i september måned. Elevene velger å fordype seg i konferansier, lyd og lys og media.