stokke

Skolen som kulturarrangør

Hva skal dere gjøre?


Å forberede spillearenaen
De fleste forestillingene spilles i gymsaler som ikke opprinnelig er bygd for konserter og teaterforestillinger. For elevene er rommet noe de umiddelbart forbinder med andre aktiviteter og det er viktig at utøverne i samarbeid med skolen klarer å få gymsalen til å framstå som et magisk rom. Dette kan blant annet gjøres gjennom scenografi, kostymer, lys og regi. Sjekk spesifikasjoner i faktaark, for eksempel behov for mål på scene eller spilleområde, plassering av stoler, benker, matter, strømuttak, ampere, blending, ikke-blending, organisering av bærehjelp etc.

Lokalet skal være ordnet når utøverne kommer. Husk oppvarming på den kalde årstiden og sjekk om det er det tilstrekkelig med bærehjelp. Vær godt kjent med den tekniske delen i lokalet for eksempel strømuttak, hvor? Maks ampere?


Støy
Det er også mye som skolen kan bidra med for å hjelpe elevene til å holde seg fokusert på det som skjer på scenen. Det finnes mange forstyrrende konkurrenter som raskt tar oppmerksomheten. Vær oppmerksom på vifter, telefoner, åpne dører og vinduer. Trafikk inn og ut av lokalet er også med på å skape unødvendig uro. Legges forholdene til rette og enkle spilleregler følges, vil alle få en god opplevelse av forestillingen.


Plassering
Plassering av publikum er viktig for opplevelsen. Samarbeid tett med utøverne og finn den optimale løsningen basert på type forestilling og antall elever.

Stoler
For mange stoler gir elevene unødvendige valgmuligheter. Noen velger å sitte bakerst og melde seg ut. For få stoler kan skape behov for omorganisering og rigging like i forkant av konserten. Både for mange, og for få stoler skaper konkurranse for utøverne i og med at de tar fokus vekk fra elevenes konsertforventninger.